Fælles fiskekonkurrence ved Simested å

28. august 2023

Aalestrup Lystfiskerforening arrangerer som sædvanlig en fiskekonkurrence ved Simested å.

I år er nyheden, at medlemmer af Viborg Lystfiskerforening kan deltage, og at der må fiskes på både vores og Aalestrups vand.


Invitationen fra Aalf følger nedenfor:


Fiskedag Simested Å 2023

I samarbejde med VLF afholdes konkurrencen i år lørdag 09. september.

Der kan fiskes på VLF´s og AaLF´s vand. Det er omkring 35km å der er til rådighed.


HVORDAN BLIVER JEG TILMELDT ?

Du har medlemskab i VLF eller AaLF eller køber et dagkort til en af foreningerne, du har statsfisketegn og betaler et deltagergebyr på 50,-

Gyldigt medlemskort/dagkort fremvises ved tilmelding.

På AaLF´s fiskegård kl. 09.00 er der kaffe, rundstykker og mulighed for tilmelding. Medbring GERNE kontanter.


START/SLUT/REGLER

Fiskeriet må påbegyndes kl. 00.00, fisk der skal deltage i konkurrencen skal indleveres til indvejning SENEST kl. 14.00

Der er præmie til de 3 længste ørreder. Ved længdelighed bliver vægten afgørende,  ved vægtlighed så er der lodtrækning.

Grillen tændes kl 13.30 hvorefter der er mulighed for at købe pølser/brød vand og øl.

Vel mødt.

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator