Persondataforordningen

Sådan behandler vi dine personlige data. Som I sikkert ved, er persondataforordningen trådt i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at vi er forpligtet til at fortælle jer, hvordan vi behandler jeres data, og forklaringen følger her: Medlemskartoteket I medlemskartoteket opbevarer vi navn, adresse, alder, mailadresse og i nogle tilfælde telefonnummer, alt sammen noget, vi har fået fra jer selv.

Medlemskartoteket opbevares kun elektronisk, ikke på papir. Formand, kasserer og medlemsadministratorer har adgang til kartoteket.

Som medlem af Viborg Sportsfiskerforening er du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, som derfor også får dine oplysninger fra os. Hvordan de behandler dine data, må du spørge dem om. Vi bruger dine oplysninger hos forbundet til ind imellem at udsende nyhedsmails.

Dem kan du ikke slippe for, så længe du er medlem. Opkrævning af kontingent foregår gennem Nets betalingsservice, som derfor også får dine oplysninger. Ved udmeldelse slettes du ved årets udgang i de nævnte kartoteker.

Efter loven kan du forlange at få dine oplysninger slettet, men det kan kun lade sig gøre, hvis du melder dig ud af foreningen. Dine oplysninger kan dog stadig stå i gamle back-ups. Bådordningen på Hald sø. Hvis du er med i denne ordning, modtager du af og til en fællesmail, hvor alle deltageres mailadresser fremgår.

Du kan ved henvendelse til formanden framelde dig disse mails, men får så ingen information om bådordningen. Old Boys Kammeraterne.

Thorkild fører en medlemsliste over medlemmer i OBK og der udsendes af og til fællesmails hvor alle mailadresser kan ses. Du kan ved henvendelse til Thorkild få slettet din mailadresse, men kommer så til at mangle informationer.

Nye medlemmer Ved indmeldelse efter den 25. maj 2018 eller ved tilmelding til en af de to nævnte aktiviteter i klubben, vil ovenstående regler være gældende. Der vil blive henvist til dem ved indmeldelsen. Fotos Når du lægger fotos på fangstrapporten, accepterer du samtidig, at vi må bringe disse fotos i årsskrift, nyheder, pressemeddelelser og hvor klubben ellers finder det hensigtsmæssigt.

Hvis du ikke vil oprtæde på fotos optaget ved diverse fællesaktiviter, ture og lignende, må du på stedet sørge for, at du ikke kommer med på billedet, når det tages. Generelt Det kan virke noget overdrevet, at en lille fiskeklub skal gøre rede for disse ting og overholde reglerne om personlige data, men sådan er loven altså.

Vi har aldrig haft et problem med disse forhold, og får det sandsynligvis heller aldrig. Vi ønsker jer en rigtig god sæson, som dog nok først starter, når vi får noget regn. Viborg, den 25. maj 2018 Jørgen Buch

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator