Referat, bestyrelsesmøde 22 august 2023

23. august 2023

Referat fra VLF bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2023 kl. 19.00 

Godkendelse af dagsorden. ok

Godkendelse af referat. ok

Næste møde ? Mad ? Onsdag den 4. okt, Henrik serverer


4. Meddelelser/orientering

Reguleringstilladelser til sæler og skarv

Vi har fået tilladelse til at regulere skarv i Skals og Simested åer og tilladelse til at regulere sæler i Jordbro, Fiskbæk og Skals å. Tilladelserne gælder indtil 31. december i år.

I hver å må vi bruge op til fire jægere til regulering af sæler. De fire jægere er på plads ved Skals å. Ved Fiskbæk og Jordbro har vi to hvert sted. Jens spørger Frank Skov, om han er interesseret og spørger Bent Gregersen, om vi må sende Mikkel ned på hans stykke ved Fiskbæk å.


Havtur

Det er lykkedes Toppenberg at samle fuldt hus til en havtur den 25. september. Nu håber vi bare på godt vejr.


5. Medlemmer og økonomi

Lige nu har vi 280 medlemmer mod 358 samme dag sidste år.

Det betyder, at vi lige nu mangler 34.000 kr i indtægter for kontingent og dagkort. I forvejen har vi budgetteret lavt, og forventet et underskud på 43.000 kr, så der skal tages nogle beslutninger.

Jørgen laver til næste møde en oversigt over udgifterne til de forskellige åer, inclusive lodsejerfesterne, og så starter vi en proces, der skal rette op på tingene. Måske skal vi mere eller mindre afskaffe lodsejerfesterne, måske skal vi til at opsige fiskevand

Vi har fiskevand, der er ”købt ind”, da vi var 1000 medlemmer, og meget af det bruges ikke eller næsten ikke, men opsigelse er alligevel en ubehagelig proces.


6. Nedsættelse af kontingent sidst på året

Vi havde forventet som sidste år at kunne tilbyde nye medlemmer at købe et medlemskab for resten af året plus næste år for et sædvanligt kontingent. Det har forbundet glemt at tage stilling til, men hvis det accepteres på forbundets bestyrelsesmøde den 26. august, laver vi tilbuddet.


7. Nyt logo,

Henrik kommer med forslag Vores designer er på ferie, så det er ikke klar endnu. Henrik sender det rundt, så snart det er lavet, og det

forventes ikke at vare så længe.


8. Ålestrup fiskekonkurrence den 9. september

Viborg Lystfiskerforenings medlemmer inviteres til at deltage i Ålestrups fiskekonkurrence den 9. september. Der må fiskes på både Viborgs- og Ålestrups stykker af Simested å. Der kommer mere på hjemmesiden senere.


9. Fusion,

Overflytning af medlemmer

Ca 30 medlemmer ønsker at blive overflyttet. Forbundet klarer papirarbejdet.


Hjemmesiden, overtagelse af domæne

Formanden og webmaster har nu administratoradgang til Vibfisk’s hjemmeside. Vi kopierer det hele over på vores side og retter og rydder ud derfra. Når Vibfisk lukker endeligt den 1. september, bruger vi vores adgang til at servicere de henvendelser, der måtte komme på siden, inden den tages endeligt af. Den er opsagt til den 1. december.

Vibfisk arbejder på at overdrage domænet Vibfisk.dk til Viborg Lystfiskerforening, men er stødt på nogle formelle problemer med manglende MitID. Hvis det ikke lykkes med en simpel overdragelse, finder vi en anden løsning. Morten og Jørgen laver nu et skriftligt overdragelsesdokument, som måske kan løse sagen.


Bookingsystemet

Webmaster kopierer opsætningen fra Vibfisk, så vi forhåbentlig er klar til at modtage bookinger på alle både fra den 1. september.


Overtagelse af bådene

Der skal ikke ske noget aktivt, Vi kender bådene og koderne og fra 1. september tilhører de lystfiskerforening. Der skal bookes med medlemsnummer, sådan som systemet hos VLF fungerer i dag.


Fremtidigt opsyn med og vedligehold af bådene

Vi håber fortsat at kunne få Jeppe til at påtage sig opsynet. Ellers må vi finde en ny mand til det. Jens holder foreløbig øje med bådene på Hald sø, Peter Ballentin med dem på Viborg-søerne. Vi tester en soldrevet lænsepumpe på en af bådene, det vil gøre det hele noget lettere.


Viborg Bådelaug

VLF har bedt bådelauget om en samarbejdsaftale.


Skal der kunne købes dagkort til bådene?

Bestyrelsen besluttede, at det skal der ikke. Bådene er for medlemmer.


Fangstbegrænsning på Hald sø

Bestyrelsen besluttede at gå med i en eventuel fangstbegrænsning for søørreder, så der kun må hjemtages en pr dag. Men vores deltagelse forudsætter, at Hald sø Bådelaug indfører samme regel.. Morten meddeler bådelauget bestyrelsens beslutning.


9. Evt

Henrik orienterede om Kystvandrådet for den indre Limfjord. Henrik prøver at få arrangeret et formøde på fiskesiden.


23. august JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator