Referat fra bestyrelsesmøde den 8. febr. 2023

9. februar 2023

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 08. februar 2023 kl. 19.00

Johnny, Vagn og Peter deltog ikke.


1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat.

3. Næste møde ? Mad ?                                   

Onsdag den 22. marts. Jørgen serverer.


4. Meddelelser/orientering

a Lodsejerfesten

Gik fint, deltagerne var glade for maden og musikken, der var ca 170 lodsejere plus bestyrelsen. Men det blev dyrt, ca 157.000 med musik.


b Generalforsamlingen

Det gik udmærket, selv om vi skulle være færdige til et foredrag, var der ingen hastværk.


c Premiere onsdag den 1. marts

Vi kører den sædvanlige procedure med morgenmad kl. 9.00 og pølser ved Karlos eng til frokost.

Opgaverne fordeles som følger:

Jørgen lægger invitation på hjemmesiden og udsender mail til medlemmerne

Jørgen skaffer morgenbrød til 40 mand

John skaffer smør, ost, syltetøj, snaps, bitter, små glas og drikkebægre.

Egon skyder fasanen

Egon og Johnny kører arrangementet på Karlos eng. Johnny skaffer pølser, brød, sennep, ketchup, bakker øl og vand. OBK taler om at tage den nye gasgrill med.

Henrik og Søren kommer ikke. Jens og Kenneth skal måske arbejde. John, Peter, Johnny, Vagn og Jørgen møder kl. 8.00.


d Møde om slusen i Virksund

Henrik og Jørgen har holdt møde med kommunen om åbning af gennemsejlingsslusen i Virksund. Vi afventer.


e Optælling af gydebanker

Kenneth har talt gydebanker ved nogle Skals-å tilløb. Jørgen har forsøgt at kigge ved andre bække, men den megen regn har foreløbig gjort det umuligt at se noget.


f Dagkort

Vedtaget at vi ikke længere arbejder med fysiske kort. Vi laver en beskrivelse af arbejdsgangen ved køb på nettet, og prøver at få den hængt op i de forskellige butikker, der hidtil har solgt kort.


5.Fordeling af opgaver i den nye bestyrelse

Der var ingen, der havde særlig lyst til at blive næstformand, så det venter vi med indtil videre. Det har ingen praktisk betydning for den daglige drift af foreningen.

Jens tager sig af den nye båd og overgiver ansvaret for Simested å til Peter.


6. Økonomi og medlemmer

Det ser ud til, at der er mange, der ikke fornyer deres medlemskab, men de endelige tal har vi endnu ikke.

Vi gennemgik økonomien for de enkelte åer incl. udgifterne til lodsejerfest. Vi må sandsynligvis opsige fiskevand, men det ser vi på efter sommer, når vi kender medlemstallet og når vi ser, hvordan sæsonen er gået.

Vedtaget at de nye kontrakter vi indgår, kun er med 1 års opsigelsestid, så vi står mere fleksibelt ved en eventuel tilpasning.


7. Strategi for foreningens udvikling,

Der ser ud til at være to muligheder.

Enten en smal forening med bevarelse af de bedste å-strækninger vi kender og et beskedent medlemstal eller en bred forening, der forener alle fiskeinteresser i Viborg.

En stor forening baseret på fiskeriet i åerne omkring Viborg er vist ingen mulighed.

Et egentligt strategiarbejde med involvering af medlemmerne starter senere.


8. Pensionisterne

Ikke meget nyt. 20-25 til kaffe torsdag morgen.

Der er ønsker om, at der skal være flere aktiviteter i forbindelse med møderne, men det har vist sig vanskeligt at få noget sat i gang, og et har også vist sig vanskeligt at finde ansvarlige for turene.


9. Kystvandråd i Viborg kommune

Viborg kommune skal styre et kystvandråd for den indre Limfjord.

Intentionen er god nok, men vi tvivler på, at kommunen virkelig tør lægge papir til en beskrivelse af, hvad der skal til for at forbedre forholdene mærkbart. Men håbet er lysegrønt.

Vi regner med at få en repræsentant fra DSF med i rådet, og vi håber på også at få Henrik med.


10. Salg af materialer.

Foreningen har fra forskellige sider modtaget store mængder af førsteklasses fiskesager, især laksefluer, nakker, blink og kondomspinnere.

Sagerne bliver solgt ved et medlemsarrangement lige efter vinterferien. En egentlig grejauktion overvejes til efteråret.


11. Evt.


9/2 2023 JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator