Nye regler for ålefiskeri

4. januar 2023

Der kommer nye regler for ålefiskeri. Bekendtgørelsen er ikke sendt ud, men det bliver sådan, at lystfiskere ikke må fange ål i saltvand, mens der ikke laves regler for ferskvand.

Regler for ruser i saltvand ændres, så fritidsfiskere ikke må fange ål overhovedet, mens erhvervsfiskere og fritidsfiskere med erhvervslicens (dem er der nogle få stykker af), må fiske med ruser og bundgarn 6 måneder af året - hvilke er endnu ikke fastlagt.

Fiskeri med ruser i ferskvand er ikke ændret, så det må ejeren af jorden egentlig godt, men der er begrænsninger i perioden, hvor man må sætte ruser.

Men nu er ålefiskeri mest historie. Det var andre tider, da de to gutter på fotoet fangede en 3-punds ål i Jordbro å, lige der hvor udløbet fra slagteriet var.  Det kan man da kalde forfodring!

Formanden

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator