Indkaldelse til generalforsamling den 19. januar 2023

27. december 2022

Dagsorden til VSF’s generalforsamling torsdag den 19. januar 2023


Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg.


1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse.

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse Der fastsættes kontingent for 2024, Kontingent for 2023 er vedtaget på generalforsamlingen i marts måned.

6. Valg

6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.

6b) Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Johnny Auchenberg, Søren Gytz og Henrik Ravn. Alle er villige til genvalg.

6c) Der vælges to suppleanter for 1 år.

6d) Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Henning Markussen, som er villig til genvalg.

6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator