Referat fra bestyrelsesmøde den 8.nov. 2022

9. november 2022

Referat fra VSF bestyrelsesmøde tirsdag den 8. nov. 2022 kl. 19.00


1. Godkendelse af dagsorden.


2. Godkendelse af referat.


3. Næste møde ? Mad ?

Onsdag den 11. januar, Johnny tager mad med


4. Meddelelser/orientering

a Båden på Hald sø

Har det fint ifølge Jens. Vi lader den ligge til der kommer problemer med is.


b Møder med lodsejerforeningerne

Fiskbæk den 7. december kl. 18.30 på Sdr. Mølle. Johnny og Jørgen deltager. Jens kender til tre salg (Machenhauer, Mørck og Danny P.)


Simested den 8. december i Skals Idrætshal kl. 19. oo. Jens og Jørgen deltager


c Juleafslutning

Den 6. december. Starter kl. 19 – Glühweinen er varm omkring 19.30.


d Lodsejerfest

Fredag den 27. januar. Der er aftale med Tinghallen og med musikken. Det er blevet dyrt at holde lodsejerfest. Ca 30.000 dyrere end budgetteret.


e Nyt TV

Henrik og Søren skaffer det.


f. Afregning af dagkort

Jørgen afregner med bageren, PH og JAFI,   Jens afregner med Hjarbæk Camping Når vi har set salget, tager vi stilling til, om det er slut med papir-dagkort.


5. Generalforsamling 2023

Det bliver torsdag den 19. januar kl. 19.00 på møllen

Henrik , Søren og Johnny og Vagn er på valg, og de stiller op igen. Vi kommer til at mangle en suppleant, men det skulle være til at finde.


6. Ændrede ansvarsområder

Jens, der for øjeblikket er suppleant, overtager Flemmings plads i bestyrelsen pr 8. november 2022.

Henrik overtager Karup å efter Flemming

Jens overtager Simested å efter Henrik


7. Regnskab og medlemstal

Vi er lige nu 373 medlemmer. Det er tre flere end ved det seneste bestyrelsesmøde og ca 30 færre end sidste år.


8. Budget 2023. Herunder kontingent DSF, lejeaftale Vorgod

DSF hæver seniorkontingentet fra 400 til 450 kr.

Lejeaftalen med Vorgod er forlænget for fem år med en stigning på ca 5% for hele perioden.

Søren og Jørgen laver regnskab og budget færdigt og forelægger det for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.


9. Møde med kommunen

Møde torsdag den 17. november kl. 15.00 på Katmosevej 4, Viborg.

Der er 16 punkter på dagsordenen til et 2-timers møde, så det kommer til at gå tjept.

Vi deltager med Søren, Vagn, Kenneth, John, Henrik og Jørgen. Johnny kommer, hvis han kan nå det.


10. Slåning af stier, hvad blev prisen ved Simested. Uafklaret


11. Fiskeri i offentlige vande

Vi vil prøve at arbejde for, at der bliver bedre muligheder for fiskeri i damme og småsøer i kommunen, til glæde for børn og barnlige sjæle.

Vi tager fat i Viborg Kommune for at få en oversigt over alle offentlige småvande i kommunen, herunder vande, der ejes af forsyningsselskaber.

Projektet drøftes med forvaltningen på mødet den 17. november, og Jørgen tager det op med politikerne på mødet i Det grønne Råd den 1. december.


12. Pensionisterne

John fortalte om den daglige drift og om fluebinderiet hos De Bindegale. Stadig pænt fremmøde, uanset at nogle stykker er ”brudt ud” i en selvstændig fraktion.

En tur til Mariager den 7. november havde 12 deltagere – en stor succes bortset fra fangsterne.


13. Evt

Henrik fortalte om arbejdsgruppen for Hjarbæk Fjord. Der er en masse materiale på Viborg Kommunes hjemmeside. Søg på ”Viborg kommune Hjarbæk fjord naturgenopretning” – så dukker det op.


Jb 09-11-2022

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator