Det er blevet lettere at fædres ved åerne.

23. august 2022

Der har været talt meget om, at det er vanskeligt at færdes ved vores fiskevande.

Men nu sker der noget. 

Medlemmer af bestyrelsen har ved Jordbro å ryddet stier ved Stoholm by, ved Gammelstruplejren og ved dambruget. Ved Fiskbæk har de ryddet stier ved Vesbæk bro og ved kirkegården. Desuden har landmændene slået græs mange steder.

Og endelig har foreningen sat en entreprenør til mod betaling at rydde en sti ved Simested å. Der er ryddet fra Borup bro og et godt stykke opstrøms. Det er meningen, at dette arbejde skal udbredes til flere steder næste år. Men foreløbig er der altså gode muligheder for flere steder at færdes uden de store problemer, så prøv det !Og så noget helt andet. 

Old Boys afdelingen OBK har arrangeret en to-dages tur til Gjerrild Klint den 6-7. september,  ÓBK er en åben og gratis aktivitet for alle medlemmer over 60 år, så hvis du har lyst til at tage med til Gjerrild, så gør det ikke spor, at du ikke deltager i de løbende møder. Se mere på hjemmesiden og meld dig på Forum samme sted.Formanden


© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator