Oddere imod sæler

11. februar 2022

Forleden havde vi et glimrende TEAMS-møde på nettet, hvor vi havde samlet de helt rigtige folk til at se på mulighederne for at få sælerne væk fra dæmningen i Virksund, hvor de er meget hårde ved havørrederne.

Der var en positiv stemning for at prøve at bruge sælskræmmere, der fungerer ved at udsende høje lyde, men een ting kom i vejen. Der er oddere ved dæmningen, og de er rigtig meget fredet, så måske kan det komme på tværs. Det arbejder vi nu med at finde en løsning på.

I får lige et foto fra mødet. Det er en underlig måde at holde møde på, men det fungerer godt. Og med deltagere fra Roskilde, Odense, Vejle og Viborg sparede vi masser at tid og transport.

Formanden

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator