Referat fra bestyrelsesmøde 16. august 2021

18. august 2021

Referat fra VSF bestyrelsesmøde mandag den 16. august 2021 kl. 19.00

Henrik fraværende


1. Godkendelse af dagsorden.

ok

2. Godkendelse af referat.

ok

3. Næste møde ? Mad ?

tirsdag den 21. sept. Johnny kokkererer


4. Meddelelser/orientering

a Referat fra havørredkurset

Fin afslutning på godt kursus, som der er enighed om at gentage næste år. Dog skal praktikaftenen tilpasses grødeskæringen.


b Rydningsmateriel – bliver det brugt

Der har ikke været nogen efterspørgsel., så foreløbig er det kun brugt af OBK og af bestyrelsen.


c Bytteordning med Århus og Bjerringbro, virker den?

Ikke behandlet da vi manglede Henrik


d Rengøring

Jørgen bestiller hovedrengøring


e Møde med Ålestrup

Udsættes til efter Jul


5. Regnskab og medlemstal

Medlemstallet er næsten præcis som sidste år på samme tid. Det er ikke imponerende, da der generelt har været fremgang i antallet af lystfiskere de senere år. På grund af coronaen bruger vi til gengæld ingen penge, så økonomien ser fin ud i år.

Vi aftalte under økonomi, at Vagn tager vores to buskryddere ud til S§L og får bygget bedre håndtag på, så de bliver mindre trættende at gå med.


6. Nye kontingentpriser

Vedtaget at vi fra d.d. går ud med et tilbud om, at man kan købe et medlemskab, der nu gælder for både resten af 2021 og for hele 2022. Prisen bliver som et sædvanligt medlemskab.

Det kan lade sig gøre, fordi det er aftalt med DSF, at vi ikke betaler 2021-kontingent til forbundet for nyindmeldte.


7. Generalforsamling, hvad gør vi?

Efter vedtægterne skal vi holde generalforsamling hvert år inden udgangen af januar måned. Det kunne vi ikke på grund af coronareglerne, men nu, hvor alle inden længe er vaccineret, kan vi i princippet godt afholde generalforsamlingen.

Bestyrelsen er enig om, at det ikke giver nogen mening at holde den her 4 måneder inden januar, hvor vi skal have en ny generalforsamling, men hvis det er et ønske fra medlemmerne, at der skal holdes generalforsamling i år, så gør vi det naturligvis.


8. Foredrag

Jørgen taler med Lasse Elmgreen om hans foredrag. Et foredrag om fiskeri i fjordene omkring os vil være interessant, men oplevelser i det store udland er vi ikke så varme på. Gerne en gang i november.


9. Lodsejerfest

Aftalt at vi prøver at afholde fest den sidste fredag i januar 2022. Jørgen prøver at skaffe lokaler og musik.


10. Gydegrus i Jordbro å og Trudskov bæk.

Jordbro er forsinket, da den valgte entreprenør trods flere rykkere aldrig er kommet tilbage med en pris. Vi dropper ham og prøver en anden.


Trudskov har vi opgivet. Det er tvivlsomt, om almindelig udlægning af grus kan føre til noget som helst. Der er brug for en entreprenørindsats, som ligger uden for vores evner. Den må kommunen eller staten tage sig af.


11. KÅS, herunder konkurrencen

Intet nyt – der er bestyrelsesmøde i KÅS i næste uge, så ved vi mere.


12. Pensionisterne OBK har fået et damemedlem, og det har til stor begejstring medført en lind strøm af hjemmebag.

OBK har flere ture på programmet, bl.a. å-tur til Skals, P&T-tur til Tusågård, en kysttur med overnatning til Gjerrild og endelig den traditionelle tur til Hökensås i Sverige.


13. Evt

Vi er inviteret til møde med Landbo-Midt om Hjarbæk Fjord. Henrik og Jørgen tager mødet den 2. september.


Limfjordssammenslutningen er inviteret til møde med Fritidsfiskernes organisationer angående vores oplæg til nye fredningsbestemmelser i hele Limfjorden. Jørgen deltager den 1. september.

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator