Referat fra bestyrelsesmøde den 20. maj

21. maj 2021

Referat fra VSF bestyrelsesmøde torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden.

ok


2. Godkendelse af referat.

ok


3. Næste møde ? Mad ?

Tirsdag den 15. juni, Jørgen står for serveringen


4. Meddelelser/orientering

a Bytteordning med Århus og Bjerringbro

Kører fint. Man tilmelder sig direkte hos den forening, hvor man vil låne kort. Alt fremgår af vores hjemmeside under fiskeri.


b Grus i Trudskov bæk

Det bliver ikke i år


c Nye fiskeregler i Limfjorden

Oplægget godt modtaget. Der arbejdes med det på flere fronter.


d Hjarbæk Fjord

Viborg kommune har afsat 1 mill. kr til undersøgelser, redegørelse og handlingsplan. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor vi kommer med. Det bliver sandsynligvis Henrik Ravn, der deltager.


e Mødet med Ålestrup

Udsættes til 2022, hvis Ålestrup er enige. Jørgen aftaler med Ålestrup.


5. Materiel til rydning

VSF har fået fondspege til køb af maskiner til rydning af adgangsveje og fiskepladser ved åerne. Der er indkøbt buskrydder, stanghækkeklipper, kædesav, sikkerhedsudstyr og en del småting.

Det hele får plads i klubhuset, hvor medlemmer – enkelte eller i grupper - kan hente udstyret, når de synes, en strækning trænger til en kærlig hånd. Måske skal vi have dannet en lille gruppe ”kratluskere”, der kan rykke ud, men vi starter som beskrevet ovenfor.

Det er ikke en opgave, man må forvente, bestyrelsen løser, og det behøver heller ikke nødvendigvis altid være OBK’ere, der træder til, når noget skal løses ved åerne. Ring til formanden, hvis du er klar til at gøre en indsats.

For at gøre plads til udstyret foretager bestyrelsen den 7. juni kl. 13.00 en grundig oprydning i depotet på møllen. Jørgen taler med OBK om det på torsdagsmødet. Efter oprydningen vil der blive gjort hovedrent i klublokalerne.


6. Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling efter sommerferien, når alle har haft chancen for at blive vaccineret.


7. Kend din å, premiere, kursus

Vi holder Kend din å i nogenlunde normalt omfang. Foreløbig er følgende fastlagt:

Karup å, tirsdag den 8. juni kl. 18.00 ved Karlos hytte

Jordbro å, tirsdag den 6. juli kl. 18.00 ved broen i Stoholm

Der kommer mere på hjemmesiden. Husk også at checke for ændringer, som kan forekomme helt op til dagen.

Vores introduktionskursus, som var en stor succes i 2020, gentages sidst på sommeren, når der forventes at være mange fisk i åerne. Søren styrer sagen og gennemfører kurserne sammen med Henrik Ravn og Peter Bilgrav.

Vi holder ikke premiere i år.


8. Regnskab og medlemstal, herunder revision af 2020.

Vi er nogle få medlemmer flere end på samme tid sidste år. Det er ikke særlig flot, når der er solgt ca 25% flere fisketegn i Danmark sammenlignet med året før.

Vi skal have nogle fisk på fangstjournalen – ikke kun pralefisk, men alle over målet, også genudsatte. Det er det, der sælger medlemskaber.

Vi har ingen særlige udgifter for tiden, så budgettet ser ud til at holde.

Søren taler med revisorerne om at få regnskabet for 2020 revideret.


9. Grus i Jordbro å

Vores ansøgning er godkendt af kommunen og er nu i en høring, som slutter om en uges tid. Derefter må vi lægge grus ud, men det skal være på et tidspunkt, hvor engen er tør. Der skal ca 150 ton grus og sten ud – det klarer vi ikke med trillebør og spande!

Men der bliver brug for nogle raske folk med greb og rive.


10. KÅS

Har ligget næsten stille, men der er bestyrelsesmøde i næste uge.

Der skal laves bestandsanalyse i efteråret, og VSF skulle gerne stille med nogle folk, men det er nok ikke noget problem. Det er altid interessant at se, hvad der gemmer sig i de små tilløb. Der kommer mere, når der er en plan.


11. Pensionisterne, herunder broer

Har ligget stille bortset fra en enkelt udflugt og en P&T-tur.

Starter torsdagsmøder næste uge, hvor vi ser, om der er folk til at lægge et par broer ud.


12. Evt


21. maj 2021 Jørgen

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator