Bestyrelsesreferat fra 1. december 2020

2. december 2020

Referat fra VSF bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december 2020


1. Godkendelse af dagsorden      ok

2. Godkendelse af referat.           ok

3. Næste møde ? Mad ?               19. januar, John tager mad med

4. Meddelelser/orientering

a Underskrift, Birkesølejren         

Endnu ikke på plads, Jørgen rykker Kim.


b Læserbreve om udledning i Jordbro å

Vi går ikke ind i sagen, men beder eventuelt om udtagning af prøver, hvis vi ser noget mistænkeligt. Vagn holder øje med det.


c Afregning af dagkort med Flemming

Alt afregnet, det blev en god dagkortsæson.


d Bytteordning med Århus og Bjerringbro

Aftalerne er på plads, vi har endnu ikke lavet bytteordningen færdig hos os, men det bliver den til sæsonstart.


e Spuling af gydebanker

Fem mand spulede og ryddede op ved Nybro, og nu er fiskene i fuld gang med gydningen derude. De ser ud til at sætte pris på vores arbejde. Vagn har konstateret, at gydebankerne nedstrøms Stoholm bro er sandet til. Vi skal lave et projekt for udlægning af mere grus i sommeren 2021. Jørgen finder ud af, hvem der er grundejere, og så går vi i gang med at få tilladelser. Vagn mener, at forholdene i Jordbro og Fiskbæk kunne blive meget bedre, hvis kommunens grødeskæring var udført bedre. Vagn er i kontakt med kommunen om sagen. Der skal slås i bund, og man skal skåne flydegræs og kanter.


f Grus i Trudskov bæk

Jørgen har talt med en af grundejerne, som er positiv, men den anden afgørende grundejer er meget vanskelig at få fat på. Vi prøver stadig.


5. Regnskab og medlemstal.

Lige nu er vi 372 medlemmer plus familie. Det er 39 færre end sidste år og 200 færre end for fem år siden.

Der er kommet mange nye i år, så det kunne have været meget værre, men godt er det ikke.

Vi budgetterede forsigtigt sidste år, så med det anførte medlemstal og med et godt dagkortsalg kommer regnskabet lige til at hænge sammen, men så har vi heller ikke brugt penge på noget som helst ud over den rene drift.

Ingen investeringer, ingen møder, ingen frimærker etc. så det kan vi ikke gøre igen. Bl.a. er vi nødt til at købe en ny PC. Med windows og officepakke kommer det nok til at koste omkring 5000 kr., som vi bevilligede.


6. Generalforsamling

På grund af coronasituationen kan det ikke lade sig gøre at holde generalforsamling i januar, som vi skal ifølge vedtægterne. Vi har ikke sat en dato, men vil indkalde, så snart vi må være 50 samlet.

Vi plejer at være lige omkring 50 til generalforsamlingerne, så måske bliver vi nødt til denne gang at kræve tilmelding for at deltage i generalforsamlingen.

I løbet af januar måned vil vi udsende regnskab og beretning. Det vil blive udsendt pr mail over forbundets postliste.


7. Kontingent 2021

Uanset at vi ikke kan holde generalforsamling, er vi nødt til at tilpasse kontingenterne, som ikke har været rettet i fem år.

Hvis generalforsamlingen så ikke godkender de nye takster, betaler vi stigningen tilbage.

De nye takster er: Seniorer 1095,-, Familier 1250,-, Ungdom 560,-, Juniorer 245,-.


8. Hjarbæk Fjord, nye undersøgelser af sæler

DTU vil i 2021 undersøge havørredernes færden omkring slusen i Virksund. Der skal mærkes nedgangsfisk i Simested og Fiskbæk å. Måske også Skals, hvis det bliver nødvendigt for at få nok.

Undersøgelsen laves med nogle mærker, hvor man kan se hver enkelt fisks nøjagtige svømmerute i området ved Virksund.

Der er opstartsmøde den 8 januar med deltagelse af DTU, erhvervsfiskerne, fritidsfiskerne, slusemesteren og os.


9. Kampagne, jul 2020

Vi har lavet en julekampagne, hvor der i en julepakke sælges medlemskab til VSF og til Viborg Fiskeriforening samt gavekort til PH og JaFi. De er solgt et par stykker, men det ligner ikke en bragende succes.


10. Forslag til nye fiskeregler i Limfjorden

Formanden har i løbet af næsten hele 2020 været med i at arbejde på at udforme forslag til den fremtidige regulering af fiskeriet i Limfjorden. Det er der kommet en 16-sidet tryksag ud af, og den ligger nu på vores hjemmeside.

Af hovedpunkter kan nævnes: Udvidet fredning ved Virksund, max 3 havørreder i hele Limfjorden pr dag – også for garnfiskeri, garnforbud ved Limfjordens udløb ved Hals og meget, meget mere. Læs sagen.

Oplægget er sendt til ministerium, fiskerikontrol, Limfjordsrådet og mange andre, og vi håber nu, at der inden for længe vil blive taget hul på en revision af reglerne for Limfjorden, men det er noget, der kommer til at tage flere år, så hav tålmodighed.


11. Pensionisterne

Der er stille. Ingen møder, ingen julefrokost, men en hel del fisketure, så OBK lever.


12. Evt

Flemming nævnte, at Silkeborg Fiskeriforening, som vi deler vores Karup-å-stykker med, har fået ny formand. En gæv pige, der hedder Lis. Og Flemming orienterede om, at Flyvestationens fiskeklub, der ellers var blevet smidt ud af deres fiskeri ved Karup å, nu var inviteret til nye forhandlinger, så mon ikke der findes en løsning.


2. dec. 2020 Jørgen Buch

© 2021 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator