Vi har elfisket Skals å.........

23. september 2020

Ikke efter store fisk, men for at se, hvordan det ser ud med yngel i de forskellige tilløb. Der er fisket 92 forskellige steder, hvor der næsten alle steder med strøm er prøvefisket 50 meter.

             

DTU kører undersøgelsen, og VSF har stillet med to mand i 14 dage. Ikke de samme to hver dag, men mange forskellige, der har fået en stor oplevelse ved at se, hvad der gemmer sig under overfladen i de små vandløb.

Og nogle steder gemmer der sig stort set ikke noget - andre steder er der masser af små ørreder. Specielt Skravad bæk ved Bjerregrav  og Kåtbæk ved Fårup var gode, og det overrasker os ikke.

Vi har ikke resultaterne endnu, men efter hvad vi har hørt fra deltagerne, ser det helt godt ud for de små havørreder. Der ser ud til at være mindst lige så mange som i 2011.

Men der var andet end ørreder. Specielt ved udløbene fra de store søer mødte vi mange arter, bl.a. skaller, aborrer, gedder, ål, lampretter, sudere, grundlinger, krebs og sikkert endnu flere.

Alt blev målt og noteret og kan om et halvt års tid sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra 2011 og 2003.

Formanden

© 2021 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator