Referat fra bestyrelsesmøde 24. juni

25. juni 2020

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2020

1. Godkendelse af dagsorden.

Der var for en gangs skyld bemærkninger til dagsordenen, idet datoen var forkert og et punkt optrådte to gange.


2. Godkendelse af referat.

Ingen bemærkninger


3. Næste møde ? Mad ?

Tirsdag den 25. august, Vagn tager mad med.


4. Meddelelser/orientering

a Grunde ved Jordbro å Underskriftsmøde mandag den 6. juli. Jørgen henter Vagn kl. 9.45.

b Kend-din-Å, evaluering Pænt med deltagere alle steder, så vi gør det på samme måde næste år.

c Møde med Ålestrup Ålestrup prøver at arrangere møde med DTU Aqua, ikke noget nyt.

d Rengøring Klubhuset rengjort og poleret, men der skal skiftes vinduer i efteråret, og så er vi nok lige vidt.

e Jyde-Simon:  Jørgen har haft møde med Simons søn, som har skrevet en bog om sin far. Sønnen Kurt vil gerne komme til OBK-møde.


5. Regnskab og medlemstal.

Der er lige nu 357 medlemmer plus børn og ægtefæller. Det er 40 færre end på samme tid sidste år. Det er næsten som budgetteret, men der er også budgetteret med underskud i år, så det er ikke godt nok. Der er i år den positive tendens, at mange af de indmeldte er unge mennesker. Indmeldelserne komme, når der er fisk på hjemmesiden, og det er der heldigvis muligheder for lige nu. Der er set pænt med fisk i både Skals og Jordbro å. Karup og Simested å er ikke kommet i gang endnu.


6. Ny hjemmeside, nyt Logo. Er der noget, der skal ses på?

Generelt tilfredshed med den nye side, men vi vil gerne have logoet på forsiden større, og det taler Jørgen med Troels om. Chris havde et par rettelser, som nu er foretaget.


7. Bestandsanalyse, Skals å.

Halvdelen af planen er nu bemandet. Jørgen forsøger at fylde op med OBK-ere og afleverer derefter planen til Søren, som står for at gennemføre den.


8. Pensionisterne, herunder broer.

John berettede om, at der var udlagt broer ved Skals og Simested å. Ved Simested skal vi måske næste år forbedre forløbet, der hvor vi har lagt ud, men især på modsatte bred er to broer meget ringe. Der er kørt en bro ud til Høgild-parkeringen. Den ligger nu i højt græs, men den er der og forventes ud i næste uge.


9. Introduktion af nye medlemmer, kursusforløb

Kurset "Lær at fange havørreder" er lagt fast med introduktion og teori på Møllen den 28. juli og praktik ved parkeringspladsen på Borup Hede den 4. august. Programmet er på hjemmesiden under Nyheder. Søren har 8 tilmeldinger allerede, så det er fint.


10. Pensionisterne, herunder broer

Det har vi haft under pkt 8 !!!!


11. Lejekontrakter ved Jordbro å

Mappen med lejekontrakter er gennemgået og i orden bortset fra kontrakt om Birkesølejren, som Vagn prøver at få underskrevet.


12. Evt.

En hyggelig fiskesnak

© 2020 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator