Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......

11. januar 2020
Som mange nok har set, har vi sendt et brev til Viborg Kommune, hvor vi anmoder om at få slusen åbnet så meget som overhovedet muligt. 

I får hele brevet her:

Til Viborg Kommune
 
På det seneste møde i Det grønne Råd redegjorde vi for de problemer, slusen i Virksund giver for fiskenes frie vandring. Hindringen består især i risikoen for at de vandrende fisk bliver ædt at sæler og skarver, når de skal passerer slusen. Det skal vi ikke gentage her, men vil gerne uddybe det senere, når nedenstående forhåbentlig skal behandles.
 
Vi vil på den baggrund anmode Viborg Kommune, som ejer sluserne i dæmningen og beslutter slusepraksis om følgende, som vil udvide gennemgangsarealet og besværliggøre jagten for sæler og skarver:
 
1. at afvandingsslusen står åben så meget som overhovedet muligt, herunder at alle 6 sluseporte er helt åbne. Ved et besøg ved slusen sås det tydeligt på vandstrømmen, at kun een port var åben. En gennemførelse af dette punkt er sandsynligvis kun et spørgsmål om lidt programmering af styringen. Hvis vi  har ret i det, håber vi ændringen kan gennemføres meget hurtigt.
 
2. at gennemsejlingsslusen under de nuværende forhlod står åben så meget som overhovedet muligt.  Vi håber, at der uden særlige investeringer og med kort varsel kan indføres en praksis, hvor gennemsejlingsslusen holdes åben, når forholdene herfor er gunstige.
 
3. En langsigtet løsning, hvor slusen stort set er permanent åben Det vil kræve anlægsmæssige ændringer, men det vil være investeringen værd, da det næsten vil fordoble gennemgangsarealet.
 
Alle disse forslag respekterer naturligvis den gældende målsætning om, at vandstanden inde i Hjarbæk Fjord maksimalet må være 40 cm over normalen.
 
4. Og så behøver vi vel ikke at anføre, at vi allerhelst ser dæmningen erstattet af en bro.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Buch


© 2020 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator