Tilbage til oversigten


Forslag til generalforsamlingen 2019

Emne oprettet af Jørgen Buch den 08-01-2019 07:59

Fra vort medlem Vang Boe har vi modtaget et forslag, som kommer på dagsordenen til generalforsamlingen.
Vagns tekst gengives herunder:


Ændringsforslag til VSF´s vedtægter,
Forelægges ved foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 17. januar 2019.

§4. Kontingent stk.6 (lyder idag sådan)
Et passivt medlemskab af Viborg Sportsfiskerforening kan erhverves i fald et medlem pga. helbredsmæssige årsager, alder el. lignende ikke er i stand til aktivt at lystfiske i foreningens fiskevande, men stadig ønsker at deltage i VSF´s arrangementer samt modtage VSF´s medlemsblad Krogen. Bestyrelsen tager stilling i hvert enkelt tilfælde.


ændres til:
Passivt medlemskab af Viborg Sportsfiskerforening, kan erhverves i fald et medlem pga. helbredsmæssige årsager, alder, længerevarende udlandsophold eller lignende ikke er i stand til at fiske i foreningens fiskevande.
Passivt medlemskab giver fuld ret til, at deltage i VSF´s arrangementer samt medlemskab af Danmarks Sportfiskerforbund.
Passivt medlemskab betaler halvt kontingent, af den til enhver tid fulde medlemskontingent.
Overgang fra fuldt medlemskab til passivt medlemskab – eller omvendt, skal meddeles skriftlig til kassereren inden et kalenderårs udgang

RE: Forslag til generalforsamlingen 2019

Besvaret af Kurt Borup den 12-01-2019 20:06

Et rigtig god forslag, jeg mangler dog en præcisering af alder?
Også en præcisering af om man har stemmeret som passivt medlem?
Kurt

Besvar emne


Dit navn


Din e-mail


Sikkerhed

For at vide om du er et menneske, skal du skrive svaret på regnestykket.


Hvad er tre + fire

Vedhæft billeder (jpg)