21-07-2017


Af Vagn Rasmussen
Dato 21-07-2017
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 54 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.