09-08-2015


Af Vagn Rasmussen
Dato 09-08-2015
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 6.00 kg
Længde 80 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.