23-06-2013


Af Anton Schmidt Hansen
Dato 23-06-2013
Sted Skals Å
Art Havørred
Vægt 1.50 kg
Længde 51 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Først en sjældenhed i form af en aborre på 500 gr, nedstrøms broen ved Løgstørvejen. 5 minutter senere og 25m længere nede, huggede havøreden