05-08-2015


Af Jørgen Buch
Dato 05-08-2015
Sted Simested å
Art Havørred
Vægt 2.00 kg
Længde 56 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Jeg var kørt til Simested for at sætte et par stokke ved en grøft, som jeg forleden plumpede i, fordi den ikke var til at se, og havde jeg ikke haft stokkene med, havde jeg opgivet at fiske på grund af drivende grøde.
Men et sted så jeg en fisk i overfladen, og det lykkedes både at få den til at snuppe spinneren og at få den bugseret gennem grøden og hjem i mit køleskab.