30-09-2014


Af Peder Dueholm
Dato 30-09-2014
Sted Simested å
Art Havørred
Vægt 1.70 kg
Længde 55 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Fisken huggede på min blanke meps 4 ca. 150m opstrøms Borup bro. Efter en kort fight blev den nettet. Det var en næsten blank hun i fin form. Åen er blevet grundigt "rundbarberet" efter seneste grødeskæring. Den ligner en "vandmotorvej", der hurtigt kan transportere fosfor og kvælstof ud i fjorden!