Kend-din-Å, Karup å

Dato 22/05-2014 17.00Vi inviterer Silkeborg Fiskeriforening med og starter kl. 17.00 ved Agerskov dambrug ved Bøgelund. Kl. ca. 18.00 når vi til Høgild, hvor der vises rundt og serveres pølser.