Indkaldelse til generalforsamling den 24. marts 2022

2. marts 2022

Dagsorden til VSF’s generalforsamling torsdag den 24. marts 2022

Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg.


1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning.

Beretningen for 2021 forelægges mundtligt, Beretningen for 2020 kan læses her på hjemmesiden under nyheder og forelægges ikke mundtligt. Begge sættes under afstemning.

4. Regnskabsaflæggelse for 2020 og 2021.

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse Der fastsættes kontingent for 2021, 2022 og 2023

6. Valg

6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.

6b) Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Flemming Hansen, Vagn Rasmussen og John Glerup Møller. Alle er villige til genvalg.

6c) Der vælges 2 suppleanter for 1 år.

6d) Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Michael Højriis, som er villig til genvalg.

6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.

7. Evt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator