Generalforsamlingen udsat - her er beretningen

5. januar 2022

På grund af corona må vi desværre udsætte generalforsamlingen, som var planlagt til den 18. januar. Vi har sat en ny dato til den 24. marts, og håber det kan lade sig gøre.

Men beretningen for 2021 er klar, og den følger her: 


Beretning for 2021

Et corona-år.

Året blev på mange måder præget af coronaen. Vores generalforsamling blev aflyst, premieren blev aflyst og mange andre møder og ture blev aflyst.

Men på nogle områder blev coronaen en positiv gevinst for lystfiskeriet. Der var ikke så meget andet at give sig til, så interessen for lystfiskeri steg, og mange flere fik prøvet at fiske. Måske har de oplevet noget, som hænger ved fremover.


Nogenlunde stabilt medlemstal

I vores forening var medlemstallet ret stabilt men med en lille nedgang. Vi startede året med 411 medlemmer og sluttede med 391, så det er til at leve med. Det er langt fra ”de gode gamle dage”, hvor der var 1100 medlemmer og venteliste, men meget har ændret sig på 30-40 år.

Nedgangen på 20 medlemmer fremkom ved, at vi mistede 69 medlemmer og fik 49 nye, så der er en livlig udskiftning.


Økonomien er i orden

Årets regnskab viser et lille overskud på ca. 7.000 kr, Vi havde budgetteret med underskud, men fordi fiskelejen fra Silkeborg kom i kassen inden nytår, blev det altså til et overskud.

For 2022 budgetterer vi med et underskud på 23.000 kr på grundlag af et uændret uændret kontingent, men det endelige resultat kommer helt til at afhænge af coronaen. Hvis vi igen stort set ikke kan gennemføre aktiviteter, sparer vi penge, men det er jo ikke lige meningen, så vi håber, vi kan køre programmet igennem.


Fiskeriet var ikke godt.

Der blev ikke fanget mange fisk i 2021. Måske kom opgangen lidt sent i gang, fordi vi havde et meget koldt forår. Der blev fanget fine fisk på godt 6 kg i Simested å, men generelt var der ikke mange ørreder i åerne. Og der blev vist heller ikke fisket særlig meget efter dem, der var derude. Der var kun trådt stier på de klassiske steder.

Vi fik resultatet af bestandsanalysen for Skals å’s tilløb, og den viste, at der var yngel nok. Tidligere analyser har vist, at der også er yngel nok i Simested, Fiskbæk og Jordbro å, så der sker noget, som ikke er så godt.

En undersøgelse fra DTU, der havde mærket 220 nedgængere og ”grønlændere” i Simested og Jordbro å viste, at alt for mange forsvinder i Hjarbæk Fjord, og aldrig når ud i det rigtige hav. Analysen kan ikke vise, om de er spist af det ene eller andet, eller om de går til af sygdom og udmattelse, men man kan have sine anelser.

Bestyrelsen mener, at en stor del af problemet har med dæmningen i Virksund at gøre. Dæmningen bør erstattes af en bro, og indtil det er sket, bør vi få lov til at skræmme sæler og skarver bort fra området. Vi arbejder på det.


Der skete alligevel en hel del i 2021


Skarver

Vi nævnte skarverne ovenfor. Som sædvanlig har vi haft tilladelse til at regulere skarver ved Skals og Simested å. Hvor mange der er skudt, ved vi ikke endnu, men ved det gamle dambrug ved Fiskbæk å er der skudt 11 stk, og det er vigtigt, da dette område er det vigtigste yngel- og opvækstområde i hele Fiskbæk-å-systemet.


Grus i Jordbro å

Vi fik lagt maser af grus i Jordbro å. 75 kbm. gydegrus og 15 kbm. skjulesten blev i november lagt i åen ved Stoholm. DTU betalte gruset, Viborg Kommune betalte maskinerne og vi klarede aftaler med ejerne og projektering og ansøgning. Et meget vellykket samarbejdsprojekt, der fortjener en gentagelse et andet sted.


Lund bæk

Viborg kommune gennemførte et stort projekt ved Lund bæk ved Roum. En fin lille gydebæk med rent vand, men med alt for meget sandvandring. Som noget nyt lavede kommunen to sandfang og dertil 7-8 gydebanker. Specielt sandfangene er vi glade for. I ”gamle dage” var forurening af vandløbene en plage, men det er heldigvis fortid. Det største problem nu er sandvandring, der dækker gydebankerne, så det er spændende, om to sandfang kan hjælpe på det. Foreløbig ser det godt ud – der er talt 8 gydebanker i Lund bæk – flere end i mange år.


Rydning ved åerne

Foreningen fik fra en lokal fond bevilliget penge til udstyr, så vi kunne rydde en sti ved åen, hvor der var brug for det. For pengene købte vi buskrydder, stanghækkeklipper, motorsav, håndværktøj og sikkerhedsudstyr, så vi er udstyret som en bedre anlægsgartner.

Planen var så, at yngre, stærke medlemmer, der syntes, at det var for vanskeligt at komme frem ved åen, skulle låne grejet, der ligger på Sønder Mølle, og rydde et stykke.

Det er nu ikke sket. Indtil nu er det kun pensionister og bestyrelsesmedlemmer, der har haft fat i værktøjet, men vi håber, der sker noget fremover. Vi fik lagt nogle få broer ud, men er klar til at lægge flere ud i foråret, så sig det til John Møller fra bestyrelsen, hvis der mangler noget.


Foredrag

På valgaftenen holdt Lasse Elmgreen foredrag om fiskeri på kysten. Der var fint fremmøde og masser af inspiration at hente, og mon ikke et par stykker fik mod på en tur til Randers Fjord eller til Livø?


Kend din å

Ved sæsonens start gennemførte vi som sædvanlig en præsentationsrunde ved de forskellige fiskevande, og tilslutningen var som altid meget svingende, mest afhængig af vejret.


Havørredkursus

I sommer holdt vi kursus, specielt rettet mod begyndere i havørredfiskeriet, men naturligvis åbent for alle, der ville lære mere. Søren Gytz stod for tilrettelæggelsen af det praktiske, Peter Bilgrav og Henrik Ravn stod for det mere fisketekniske, både på møder på Sønder Mølle og ved åen. Som altid en stor succes.


Old Boys

OBK var også coronaramt, så i årets første halvdel lå aktiviteterne stort set stille, men efter sommer kom der fuld fart over feltet.

Der blev holdt torsdagsmøder, der blev fisket P&T og de traditionelle ture til Hökensås og til Gjerrild Klint blev gennemført. Kun julefrokosten blev strøget, da landet igen lukkede ned.

På årets sidste møde blev der i god ro og orden gennemført et generationsskifte. Poul Hollesen, der var med til at stifte OBK for 10 år siden og i mange år var ”førerhund” for flokken (OBK har ingen formand), trådte tilbage og blev afløst af yngre ”hvalpe”

Tak til Paul for en indsats, som har været af stor betydning for hele foreningen.


Papirarbejde

Formanden arbejdede i Limfjordssammenslutningen videre på forslag til nye regler for fiskeri i hele Limfjorden, især med henblik på garnfiskeriet. Det er en stor omgang, og vi forsøger i øjeblikket sammen med fritidsfiskerne at nå frem til et fælles forslag, som vi kan forelægge for ministeriet. Det er lykkedes flere steder i landet, så det håber vi også, kan ske omkring Limfjorden.


2022

Vi vil så hurtigt som det er forsvarligt og hensigtsmæssigt afholde generalforsamling. Mon ikke det kan lykkes i løbet af foråret? Vi har foreløbig fastlagt dagen til den 24. marts.

Tak Tak til Walther for at have holdt styr på medlemmerne, tak til Peter for indsatsen som webmaster og ikke mindst tak til bestyrelsen for trods corona nu at have holdt foreningen kørende i 2 år.


Bestyrelsen, 5. januar 2022

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator