Referat fra bestyrelsesmøde 9. nov. 2021

10. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2021.


Næste møde bliver tirsdag den 4. januar kl. 19.00. John tager mad med.


Foredrag den 16. november.

Flemming og Vagn møder kl. 18.00, Søren og John omkring 18.30. Der stilles stole op til 50 i ”biografopsætning”.

Vores rydningsmateriel præsenteres på et par sammenstillede borde.

Vi sælger vand og øl til sædvanlige priser, men kaffen bliver gratis.

Jørgen køber gave til foredragsholderen.


Økonomi og medlemstal

Medlemstallet er stort set uændret fra sidste møde. Vi er 10 færre end på samme tid sidste år.

Økonomien er god, vi bruger ingen penge ud over det helt sædvanlige.


Juleafslutning

Jørgen arrangerer den, hvis der ikke er fore meget corona i luften.


Generalforsamling

Er fastlagt til tirsdag den 18. januar Vi skal bruge to nye suppleanter til bestyrelsen. Vi annoncerer behovet til foredraget i næste uge, derefter på hjemmesiden og ved direkte kontakt til emner. Jørgen sørger for indkaldelse senest til Nytår


Lodsejerfest

Afholdes fredag den 28. januar. Der er tæt på mødepligt, og damerne skulle gerne med.


Det grønne Råd.

Flemming ville godt af med jobbet som suppleant. Henrik tager over og har debut den 2. december. Jørgen har meddelt skiftet til kommunen.


Limfjordbekendtgørelsen, fredning i ferske vande.

De to ting hænger ikke lovgivningsmæssigt sammen, men hvis vi skal opnå en fælles indstilling med fritidsfiskerne, skal vi give os fra begge sider. Bestyrelsen i VSF er positiv over for en senere premiere, hvis den kan modsvares af et garnforbud i samme periode i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Tages op på generalforsamlingen, hvis det bliver relevant.

De øvrige begrænsninger som max 3 ørreder pr dag og fredning af nedfaldsørreder er allerede indført i VSF.


Byttekort

Vores bytteording har været benyttet af 12 fiskere fra Aros, Århus og en enkelt fra Bjerringbro. Vi har ikke kendskab til, hvor meget vore medlemmer har benyttet ordningen.

10.11.2021 JB

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator