#1

Tange sø

Skrevet af Vagn Boe d. 1. februar 2021 23:33

Hvad er VSF holdning i forhold til debatten om Tange sø.

#2

Jørgen Buch

2. februar 2021 19:15

Min egen holdning er meget enkel. Om den dækker hele foreningen, vil jeg ikke love.
Søen skulle helst væk. Der ligger fantastiske gydestryg gemt på bunden.
Men det er nok ikke realistisk, så vi kan leve med et langt omløb. Det skal være så langt, at der er strømmende vand hele vejen. Om man vil gøre det ved at starte oppe omkring Kongensbro kro eller ved at tømme den øverste del af søen oven for broen, blander vi os ikke i, men det skal være strømvand hele vejen.
Et kort omløb ved Tangeværket er en katastrofe, og skal for alt i verden undgås. Nogle vandrefisk vil sikkert finde op gennem omløbet og gyde et sted ovenfor søen. Men så godt som alle småfisk på vej til havet, vil blive spist under deres passage af søen.
Et kort omløb koster måske 50 mill. kr., og når de er "investeret", kan det blive rigtig vanskeligt at finde penge til en løsning, der fungerer.
Altså - heller ingen løsning nu end et kort omløb.

Og så lige en bemærkning om vandkvalitet. Vi hører mange gange, at Tange sø vil bliv et stinkende mudderhul, hvis Gudenåen ikke kommer med frisk vand. De få rene søer vi har i Danmark, er karakteriseret ved, at de ikke har tilløb, og dermed ikke belastes med næringsstoffer ud over det normale, så jeg tror, vandkvaliteten vil blive meget bedre uden tilførsel af vand fra Gudenåen. Men jeg kan fint leve med, at søen tilføres så meget vand, at Tangeværket kan køre museumskørsel.
Jørgen Buch

#3

Vagn Boe

2. februar 2021 22:00

Jeg er personlig meget tilhænger af, at man bevarer Tange Sø, som et rekreativt område, til glæde for rigtig mange mennesker. Jeg håber der kan findes en løsning der kan tilgodese alle parter.

#4

HelgeTholstrup

5. februar 2021 00:39

Jeg tror på en løsning, hvor søen tømmes. Som du skriver Jørgen vil et kort omløb ikke fungere, vistnok nævnt fra DTUAqua. Derimod vil et langt omløb blive alt for dyrt. Hvis EU-vandrammedirektivet skal efterleves, kan jeg ikke se en anden løsning. Jeg tror også, at de mange mennesker som nyder søen idag, vil komme til at nyde den nye ådal med tiden.

Svar "Tange sø"


Billeder
Sikkerhed

Hvad er forkortelsen for Viborg Sportsfiskerforening

Forum

Forummet er for alle og giver medlemmerne mulighed for aktivt at præge foreningen.

Hold en god tone og en saglig debat. 


Opret forumtråd
© 2021 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator