E. Om OBK


Ansvarshavende i OBK. • Medlem af VSFs bestyrelse: John Møller.
 • Medlem af vandplejeudvalget: Peder Toppenbjerg.
 • EDB (Ansvarsgrupper/aktivitetskalender/Billeder på hjemmesiden: Søren.
 • Medlemsliste for OBK: Thorkild.
 • Fiskekonkurrence: Anton
 • Å-ture: Søren og John.
 • Kyst-ture: Kjeld, Asbjørn og Helge.
 • P&T og medeture: Anton og Poul B.
 • Aborreture: Lars
 • Hav-ture: Chris.
 • Laksetur til Norge (Mandalselven), uge 33
 • Ørredtur til Sverige (Hökensås), uge 40: Paul.
 • Torsdagsmøder referat: Paul og Egon.
 • Kaffe og rundstykker til alle møder: Egon, Kaj, Paul og Torben.
 • Styregruppe: Egon og Paul.


Strukturen i OBK


 • Det overordnede formål med OBK er, at optimere det at være lystfisker for medlemmer af VSF, der er over 60 år.
 • 1. torsdag i hver måned er der stormødedag. Øvrige torsdage er der aktivitetsdag. Møder og aktiviteter ligger fra kl. 9 til kl. 12 i VSFs lokaler Sønder Mølle. Feriepauser og ændringer vil fremgå af aktivitetskalenderen i pensionistforum.
 • 1. torsdag i december evalueres og justeres der i opgaver og persongalleri.
 • Overordnet skal styringen af OBK være så flad som mulig. Der skal være en styregruppe på to personer. Styregruppens arbejdsopgaver vil være mødeledelse og koordination. Kommunikation foregår igennem forum.
 • Alle ansvarsgrupper skal have mindst 2 ansvarshavende.
 • Den praktiske struktur med ansvarsgrupper skal være synlig via en ansvarsliste. Ansvarsgrupperne er selv ansvarlige for at kommunikere deres tiltag og ændringer med OBKerne via forum under pensionister.
 • Der skal være en direkte kommunikationslinie til VSFs bestyrelse.
 • Hovedinteressen skal være at udbygge og styrke OBK, uden at det bliver en forening i foreningen.