17/01-2020 Generalforsamling, formandens beretning


Ved generalforsamlingen den 16. januar aflagde formanden nedenstående beretning. 

Der kommer referat fra generalforsamlingen, så snart det er skrevet rent.Årsberetning for 2019


 


Fiskeriet i 2019


Vi havde et koldt forår, en ok sommer, og et alt for vådt efterår. Der blev da fanget fisk, men indtrykket var, at der var for få fisk i åerne. At vi så heller ikke kunne komme derud i sæsonens to sidste måneder, gjorde ikke sagen bedre.


 


Fangstrapporten viser, at der blev rapporterer 24 fisk, mest havørreder, fra Simested å med en 4,7 kg som den største. Vi har ikke navn på fangeren.


I Skals å blev der fanget 16 ørreder, Benny Kjærgaard tog den største på 5,5 kg.


Fiskbæk å var godt med med 14 ørreder. Jens Drengsgaard fik en på 5,2 kg men blev overgået af Christoffer, som snuppede en 79 cm på 5,7 kg. Det blev samtidig årets største havørred fra vore vande.


Fra Jordbro har vi rapporter om 11 fisk med en 2,6 kg til Vagn Rasmussen som dens tørste.


Fra Karup kan vi offentliggøre hele fangstlisten: en regnbueørred på 45 cm og en bækørred på 25 cm


Bedst gik det i Vorgod å, hvor vore medlemmer snuppede 6 laks og 3 havørreder. Den største laks blev ikke vejet, da den skulle genudsættes, men den blev målt til 95 cm.


Det er i øvrigt helt uforståeligt, at vi ikke fisker mere i Vorgod å. Jeg havde selv fem ture derned i 2019 med forskellige fiskevenner, og på de fem ture fangede vi de 2 af de 6 laks og alle tre havørreder. Og så have vi fat i tre laks mere.


Vi kunne have fanget meget, meget mere i Vorgod å.


 


Hvad er problemet, og hvad gør vi ved det?


Der kan være mange forskellige årsager til, at der ikke har været så mange fisk i åerne i 2019, så lad os se på, hvad vi i 2019 har gjort for at gøre chancerne større.


Vejret må vi indrømme, har vi ikke gjort noget ved.


Skarverne har vi i de senere år skaffet ca 15 jægere tilladelser, så de kan regulere dem ved Skals og Simested å. Der er blevet skudt ca 30 skarver i 2019.


Vi har lige for nogle få dage siden skaffet en tilladelse til at jage skarver ved en rasteplads, de var ved at indrette i Ravnstrup ved Fiskbæk å.


Sælerne prøver vi at sætte ind imod både i åerne og ved slusen i Virksund.


Vi har indsendt en ansøgning om at få lov til at regulere dem i Fiskbæk å, hvor vi her i vinter har set sæler på gydebankerne, men vi har endnu ikke fået tilladelsen.


Vi har ikke store chancer for at få reguleringstilladelser ved vore vandløb, da der ikke er rapporteret skriftligt om ret mange observationer. Hvis observationerne ikke er skrevet ind på Limfjordsrådets hjemmeside, mangler myndighederne bevis for, at der er et problem, og så får man ikke tilladelsen.


Og vi har henvendt os til Viborg Kommune for at få åbnet mere for sluserne ved Virksund, så det


bliver vanskeligere for sæler og skarver at snuppe ørrederne, når de skal passere slusen.


Og så har vi bedt sælforskerne om at opsætte sælskræmmere ved slusen. Det blev ikke i 2019, vi håber, det bliver i år.


Garnfiskeriet er en del af problemet, men det er ikke blevet forøget gennem de senere år, så det er ikke årsagen til nedgangen i fiskeriet. Vi er dog sammen med andre foreninger ved Limfjorden i gang med at lave forslag til mere tidssvarende regler for garnfiskeriet. Specielt mener vi, at det er vigtigt at arbejde for, at smolt og nedgængere kan komme sikkert ud til havet. Alt for mange dør i Hjarbæk fjord.


Vi kan vist godt blive enige om, at det ikke er lystfiskerne, der har været den store årsag til nedgangen i mængden af fisk.


Men der er lidt positivt – de optællinger af gydebanker, vi har foretaget her i januar måned, har vist, at der er fint med gydninger i de forskellige vandløb, så der er håb!


 


Vandløbspleje


Der er ikke foregået særlig meget, men lidt er der da sket.


En flok OBK’ere har arbejdet i Fårbæk, som er et lille tilløb til Skals å, Der er vandstanden blevet hævet for at forbedre passagen under en vej, der er blevet lagt grus ud og der er blevet løsnet grus.


I Borup bæk har vi spulet sand væk, så gydebankerne igen er brugbare.


Kenneth har som sædvanligt ryddet op i beplantningen i Løvel bæk, Hørup bæk og Skravad bæk.


 


Viborg kommune har renset sand op i Skravad bæk – lige midt i gydetiden. Det har vi påtalt temmelig kraftigt, og kommunen har lovet, at det aldrig skal ske mere.


I øvrigt har vi et fint samarbejde med Viborg kommune. Vi har været til det årlige møde, hvor vi går alle årets projekter igennem, og kommunen er gået i gang med at projektere en udligning af et alt for højt fald, der hvor Trudskov bæk føres under Havrisvej.


 


Lodsejerne


Samarbejdet med lodsejerne er gået fint.


Vi har deltaget i generalforsamlingerne i Simested og Fiskbæk å-laug, og der har været fuld tilfredshed med vores lystfiskere.


Her om en uges tid holder vi lodsejerfest i Loungen. Der kommer godt 200 lodsejere, så det er en vigtig del af samarbejdet.


Der har været 5-6 ejerskifter ved åerne, men vi har beholdt fiskeretten alle steder. En enkelt aftale er ikke på plads endnu.


 


Medlemsaktiviteter.


Der var som sædvanlig en fin besøgt premiere den 1. marts, der blev lagt broer ud i april, der var fem Kend-din-Å ture i maj-juni, der var et meget interessant foredrag om sæler i oktober og der var juleafslutning – ikke helt overraskende i december.


Foredraget om sæler indeholdt blandt meget andet den interessante oplysning, at sælerne er overraskende stedfaste. De farer ikke rundt i hele Limfjorden, men har faste tilholdssteder, og det er sandsynligvis kun er nogle enkelte, der har fundet på at gå op i åerne. Det skulle derfor være ret let at standse deres hærgen i vandløbene.


Old Boys afdelingen var på hyttetur ved Gjerrild strand i august og på tur til Sverige i efteråret – jeg tror det var i september.


Ud over det var de på mange ture til åen og til kysten, og så har de haft en masse gode torsdagsmøder, for slet ikke at tale om julefrokosten.


 


Foreningens tilstand.


Det er en lidt trist historie.


I løbet af de seneste tre år har vi mistet ca. 1/3 af vores medlemmer og 1/3 af vores indtægter.


Når vi alligevel kan aflevere et rimeligt regnskab, hænger det sammen med, at vi har sparet på alt.


Årsskriftet er lukket, der er ikke brugt penge på vandplejeprojekter, og der er i det hele taget ikke brugt penge på andet end den nødvendige, daglige drift.


Sådan kan det naturligvis ikke blive ved. I 2020 skal vi have fornyet vores hjemmeside, og til det brug er der budgetteret 20.000 kr. Om det slår til, ved vi endnu ikke.


Foreningen har en pæn formue, så vi kan godt tåle et par år med underskud, men hvis situationen ikke ændres, må vi finde løsninger. Vi vil ikke bare se på, at vores formue slides ned.


 


Hvad kan vi gøre ved det?
Bestyrelsen prøver som nævnt at øge fiskenes chance for at overleve ved slusen i Virksund, både ved at få gennemsejlingsslusen åbnet og ved at få sat sælskræmmere op.


Vi siger konsekvent nej tak til mere fiskevand, der koster penge, og hvis tingene ikke ændrer sig, må vi nok til at slippe noget fiskevand.


Vi forbedrer hjemmesiden, og vi besluttede på det seneste bestyrelsesmøde at lave introduktionskurser for nye medlemmer og for folk, der overveje at blive medlem.


 


Men det er ikke kun bestyrelsen, der kan gøre noget.


Medlemmerne kan tilmelde sig ”Vores El”. Det koster ikke noget, og det udløser et årligt tilskud fra Energi Viborg til foreningen på 60 kr pr. tilmeldt forbruger. Se mere på hjemmesiden.


 


Og så det allervigtigste - det er ikke kurser, avisomtale eller hjemmeside, der er den vigtigste vej til nye medlemmer. Det er fisk på fangstrapporten, der skaffer medlemmer, så hvis alle fangster blev rapporteret, tror vi, problemet var tæt på at være løst.


 


Mange tak.


Til webmaster for at have holdt hjemmesiden kørende og for at deltage i udviklingen af en ny side.


Til Walther for at have holdt styr på medlemmerne endnu et år.


Til Horst for at have arrangeret en hyggelig juleafslutning


Til ledelsen af OBK – førerhunde kalder de sig – for at have skabt rammerne om et fremragende seniorarbejde i klubben.


Til medlemmerne af grusbanden for beredvilligt at stille op, når der skal arbejdes i vandløbene


Til Kenneth for helt alene at have holdt Løvel bæk, Hørup bæk og Skinderup bæk i god stand


Til bestyrelsen for at have gjort et godt stykke arbejde i 2019


-Og ikke mindst til Jens Drengsgaard, der efter 10 år i bestyrelsen desværre har besluttet, at en anden nu skal have den chance.


 


Jørgen Buch

Seneste Nyheder


18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen