18/01-2019 Årsberetning for 2018


Her følger bestyrelsens beretning for 2018.. Referatet fra generalforsamlingen kommer på hjemmesiden, så snart det er renskrevet.

Årsberetning for 2018

Først en beretning fra terrænet – det der det, det hele drejer sig om.
Fiskeriet i vores åer blev stort set elendigt. 
Vi startede med et meget koldt forår, hvor ingen fisk havde lyst til at trække op i åerne, og det blev pludselig afløst af den varmeste og mest solrige sommer, vi nogensinde har oplevet – og det var heller ikke havørredvejr.
Da vi kom til efteråret, var der faktisk fisk i nogle af åerne, men de var små. De store havde åbenbart helt opgivet at gå op i det år. Vi må så håbe, at de har spist sig rigtig store og kommer i år.
Vi har været ude og tælle gydebanker, og har heldigvis konstateret, at gydningen har været nogenlunde god. På de bedste steder i bækkene er der nogenlunde den gydning, vi har været vant til, men der mangler gydning højt oppe i bækkene og i de helt små vandløb, hvor vi kun plejer at finde enkelte gydebanker.

Simested å har været ringe. Der er kun rapporteret 10 fisk og ingen store. Det er ikke sket i mange år.

Skals å har ikke været meget bedre. Her er der også rapporteret 10 fisk, men et par af dem er af god størrelse med den største på 3,7 kg. Men der er god gydning i Skravad Møllebæk, så der er nye generationer på vej.

Karup å har heller ikke været for god. Der er rapporteret et par havørreder og en regnbue fra vores vand, men vinderfisken til Karup å Konkurrencen var fra vores stykke, så måske fisker vi bare for lidt i åen.

Fiskbæk å har været vores bedste å i sæsonen 2018. Der er rapporteret 20 havørreder med den største på 3,8 kg. Også her har gydningen været fin omkring det nedlagte dambrug.

Fra Jordbro å har vi melding om 12 havørreder med den største på 4,9 kg – ikke overraskende fanget af Vagn Rasmussen.

Vorgod å har klaret sig fint i år, og fiskeriet har været meget alsidigt. Rapporten taler om en laks på 63 cm, en havørred på 4,9 kg (den største fra VSF-vand i 2018) og en gedde på 8,1 kg.
Der er fanget 51 laks og 36 havørreder på det stykke, hvor vi har fiskeret, så måske skulle vi gøre lidt mere ved det.

Hald sø har givet brugerne af vores båd en fin gedde, en rigtig flot aborre på 1.9 kg og en enkelt søørred.

Alt i alt en skuffende sæson, som vi håber bliver bedre i år.

Der er flere om buddet. 
Vi lystfiskere er ikke de eneste, der er ude efter fiskene i vores åer. Der har i 2018 været mange skarver i Skals å, men løbet af efteråret fik vi udvidet antallet af jægere, der er med til at regulere bestanden. Der blev skudt 40-50 stykker, og det fik de fleste skarver til at flytte til andre jagtmarker. Hvor meget det betyder for ørredbestanden er vanskeligt at sige, da ørrederne er vandrefisk, men vi kan se, at aborrefiskeriet på strækningen er helt slut, og her mistænker vi skarven for at være den skyldige. Hvis nogle af vores medlemmer driver jagt ved Skals eller Simested å, eller kender nogle, der gør det, så vil vi gerne høre fra dem, så vi kan få flere med i indsatsen.

Der har også været sæler i åerne i 2018, men åbenbart ikke så mange som året før. De har sikker også fundet ud af, at der ikke var mange fiske i åerne i den varme sommer. 
Vi får ikke lov til at jage sæler foreløbig, og det har vi egentlig heller ikke lyst til, men det er vigtigt, at man på Limfjordsrådets hjemmeside rapporterer, når man har set en sæl. Det står beskrevet i Årsskriftet, hvordan man gør. Disse rapporter kan meget vel blive grundlaget for en tilladelse til regulering, hvis det en dag bliver nødvendigt.

Det er slut med udsætninger lige om lidt. Til foråret sætter vi de sidste smolt ud i Skals å, og så er det helt slut med udsætninger i vores fiskevande. 
Eksperterne siger, at åens egenproduktion af yngel klarer sig meget bedre end udsatte fisk – også selv om de udsatte stammer fra rogn fra samme å.
Men de udsatte har trods alt givet et godt bidrag til fangsterne, det kan vi se fra lakseåerne, hvor de udsatte mærkes, så hvis vi vil have et rigtig godt fiskeri, må der gøres noget for at producere mere yngel i vandløbene.

Der er i 2018 udlagt grus i Tjele å og i Rind bæk. Ikke just et par steder, der bidrager meget til havørredfangsterne i åerne, men gode naturplejeindsatser, der flugter med vores opfattelse af at være en grøn forening og ikke kun en samling fisketosser med rekordfisk på hjernen.

Men vi skal have meget mere fart på vandplejen, og til det har vi startet et samarbejde med Randers og Mariagerfjord kommuner og med Skalsådalens Lystfiskerforening, gående ud på, at vi skal hjælpe med at forbedre gyde- og opvækstforholdene i de øverste tilløb til Skals å. 
Der bliver arbejde til både vandplejefolkene og til hjælperne i grusbanden.

Vi fik bygget et shelter i 2018. De fleste har nok læst om det i årsskriftet, så jeg skal her indskrænke mig til at opfordre medlemmerne til at bruge shelteret, som befinder sig ved højspændingen ved Skals å.
Det er gratis, man kan ikke reservere det, der er en grill, men man skal selv tage brænde med, hvis man skal lave bål, man skal tage affald med derfra og man må ikke køre helt ud til shelteret, men skal parkere ved skiltet ved fyrretræet. Man kan i øvrigt heller ikke køre ud til shelteret uden at sidde fast.

Klubbens aktiviteter
Premieren var velbesøgt inden døre i klublokalerne, hvor ca 40 mand var mødt op til kaffe og brød. Den udendørs premiere blev mindre godt besøgt – så vid jeg ved, var der ikke en eneste, der følte trang til at komme ud og fiske i minus 10 grader.

Grejauktionen gik stille og roligt, vi regner med at gentage den en gang i marts.

Kend din Å-turene til alle vores åer og Lystfiskeriets dag på Borgvold blev gennemført efter den sædvanlige opskrift og med skiftende tilstrømning.

Vi har deltaget i generalforsamlingen i lodsejerlaugene for Simested og Fiskbæk å.


Flemming har deltaget i Vandrådsarbejdet. Resultatet af dette er blevet, at der tages 1000 km vandløb ud af vandplanerne – det er meget teknisk, men det betyder i korthed, at der fremover ikke vil være penge til at forbedre disse vandløb. I vores område tages der ikke noget afgørende ud, men landbruget siger, at vi slet ikke er færdige med den øvelse.

De Bindegale binder stadig fluer som gale hver torsdag aften i den mørke tid, og hvis nogen har lyst til at være med, er de meget velkomne. 

Old Boys kammeraterne, OBK i daglig tale, er hyperaktive med møder hver torsdag formiddag og ind imellem også fluebinding om tirsdag. 
Oven i det kommer så fisketure til alle vores åer, nogle kystture og nogle ture til put & take vande, af og til med øl og pølser. Det kan I læse meget mere om i årsskriftet.

Årets største begivenhed var et foredrag om havørredernes vandring. Vi har utallige gange hørt om, hvordan de formodes at vandre, men denne gang havde Martin Lykke Kristensen fra DTU Aqua en undersøgelse med, der viste, hvad der foregår i virkeligheden, og det var stærke sager. 
DTU’s undersøgelse viste, at alt for mange af de smolt, som efter teorierne skulle gå ud i havet for at æde sig store, aldrig slap gennem Hjarbæk Fjord, hvor 60% omkom på vej ud.
Og lige så slemt står det til med de store fisk. Nedgængerne, som vi regner med alle går ud og æder sig rigtig tykke, klarer heller ikke turen ud af Limfjorden og retur. 72 gik ud af åen og 10 vendte tilbage for at gyde. Langt de fleste døde i Hjarbæk Fjord, måske spist af sæler ved slusen.

Vi har et godt samarbejde med kommunen, som hvert år i januar inviterer til et møde, hvor vi gennemgår kommunens planer for det kommende år, samt vores ønsker til indsatser ved vandløbene. Det daglige samarbejde går også fint, vi kender efterhånden de relevante medarbejdere rigtig godt, og de kender os, men det ændrer ikke ved, at der ikke rigtig er penge til nogen stor indsats ved vandløbene fra kommunens side. Det går bedst, hvis der kan laves et vådområde, så staten og EU er med til at betale.

Af positive indsatser fra Viborg kommune vil jeg fremhæve to.
Trudskov bæk bliver sandsynligvis lagt om ved Havrisvej, så fiskene kan komme op i det meget fine vand ovenfor.
Et vådområdeprojekt ved Daugbjerg giver håb om en meget bedre ørredproduktion i Jordbro å. Lad os håbe, at projektet kan gennemføres.

Skals Enge bliver vi måske nødt til at tage en kamp med kommunen om. Skals å følger ikke det forløb i tre grene, som ingeniørerne havde forudset ved projekteringen, så resultatet kan meget vel være, at der mistes mange flere smolt en beregnet. Det forsøger vi at få rettet op på.

Foreningens medlemstal er et lidt dystert kapitel i år. To dårlige fiskeår i træk kan mærkes på medlemstallet, som nu to år efter hinanden er faldet med 30-40 stk. pr år. 
Nytårsmorgen var vi 550 medlemmer, men af dem er en hel del juniorer, ungdomsmedlemmer og familiemedlemmer, som ikke bidrager meget til foreningens drift. Der er ca. 420 seniormedlemmer, og det er dem, der skal bære økonomien.
Som det vil komme til at fremgå af regnskabet senere, er der i år et lille underskud, og det ser ud til at blive større næste år, så der er en kontingentstigning på vej. Det er vel heller ikke helt urimeligt efter 5 år uden stigninger.


Walther har igen holdt fint styr på medlemskartoteket, og Peter har trods hårdt arbejdspres fundet tid til at lave de ændringer, der var nødvendige på hjemmesiden. Tak til begge to.

Tak til Horst for at arrangere en hyggelig juleafslutning. Synd at der ikke er flere, der dukker op.

Endelig har Niels endnu en gang produceret et årsskrift, som vi får ros for alle steder. Det meste af rosen skal tilfalde Niels, men der skal også være roser til de mange skribenter, der har bidraget med artikler og historier til årsskriftet. 

Bestyrelsen har fungeret rigtig fint i år igen. Søren og Henrik har i fællesskab påtaget sig ledelsen af Vandplejeudvalget, da Kenneth har ønsket at blive menigt, men hårdtarbejdende, medlem.
Jeg ser frem til, at den nye struktur vil resultere i en stor og nødvendig indsats i vandløbene.

Vi har i bestyrelsen kørt et helt almindeligt år i godt samarbejde, og det vil jeg gerne sige tak for.
Som nogle har luret af indkaldelsen, må vores kasserer Lars forlade bestyrelsen. Han har fået nyt job, som ikke giver tid til at passe bestyrelsesarbejdet. 
Det har været en fornøjelse at have Lars i bestyrelsen, og han skal være velkommen tilbage senere.

Jørgen Buch

Seneste Nyheder


01/04 Kvoten for laks i Vorgod å er fastlagt
18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen