22/01-2017 Formandens beretning for 2016


Generalforsamlingen den 19. januar blev en ganske livlig aften med en god debat om mange forskellige emner, men det kommer alt sammen på hjemmesiden, når referatet er skrevet færdigt.

Foreløbig må I nøjes med formandens beretning, som bringes her:

Beretning for 2016
En del af indholdet i denne beretning har allerede været bragt i Årskkriftet, men det er jo nok ingen skade til at få det repeteret.

Noget af det første, der skete i VSF i 2016 var, at vi på den sidste generalforsamling stoppede vinterfiskeriet, og inden det blev forår og fisketid, fik vi sammen med Viborg Fiskeriforening afholdt en fin grejauktion. Det gentager vi i år den 9. marts. 

Fiskeriet 2016
Forsommeren var usædvanlig kold, og derfor tog det da også nogen tid, inden der kom gang i fiskeriet. Der blev fanget enkelte, fine havørreder i maj måned, men omkring Sct. Hans havde vi først varme og derefter massiv regn - præcis som havørredfiskere ønsker det.
Og derefter gik det rigtig godt med masser af regn gennem hele sommerperioden, og det gav et så fint fiskeri, at vi på det tidspunkt talte om, at 2016 nok blev den bedste sæson, nogen kunne huske.

Sommeren kom i august
Men midt i august kom sommeren med varme, tørke og glitrende solskin, og det varede ved til langt ind i oktober. Det betød, at fiskeriet næsten gik i stå, og fra at sæsonen var på vej til at blive enestående, måtte vi nøjes med at konstatere, at den blev rigtig god.

I Simested å blev sæsonen fremragende, hverken mere eller mindre. Der blev fanget masser af fisk og rigtig flotte fisk. De største på fangstrapporten var Kim Hermansens på 8,3 kg og Sv. Winsløvs på 8,0 kg. 
Som I måske ved, er udsætningerne stoppet i Simested å, så det bliver spændende at se, hvordan de næste sæsoner bliver. 

Skals å skuffede i år. Sidste år var også skuffende i Skals å, og der gav vi den usædvanlige sommervarme skylden. I 2016 havde vi så en våd og kold sommer, og alligevel skuffede fiskeriet.
Elfiskeriet var ligeledes skuffende, og vi måtte afsted to gange for at fange bare nogenlunde det, vi skulle bruge. 
Nogle mener, at anlægget af vådområdet Skals Enge skal have skylden, men jeg tror mere, at årsagen er, at tilløbsbækkene til Skals å ikke er oppe i en tilstrækkelig standard. Skravad bæk er fin, vi har i år forbedret Lund bæk og Løvel møllebæk, men de større bække øverst i vandsystemet bidrager ikke med den mængde ungfisk, de burde gøre. Og vådområdet kan vi ikke gøre noget ved, så vi må arbejde på at forbedre forholdene for yngel og opvækst, også uden for vores egne fiskestrækninger.
Men der blev da fanget fisk i Skals å. Tommy Stick fik en på 6,4 kg, og da jeg var træt af kun at læse om Simested, tog jeg en tur til Skals og fangede en fin havørred på 5,8 kg og mistede en på ca 3 kg på samme tur.

Fiskbæk å har fisket pænt, men ikke prangende. Største fisk blev taget af Rune Hovaldt Kristensen og vejede 7,9 kg. 

Jordbro å har været gavmild, uanset at den megen regn og en sen grødeskæring næsten gjorde færdsel umulig i højsæsonen. Sidst i juni var vandstanden omkring dambruget over knæhøjde – 10 meter inde på marken!
Men der var fisk. Vagn Rasmussen rapporterede mange, fine havørreder med 7,5 og 7,9 kg som de største. Rune var også på spil her, og er noteret for en på 6,9 kg.
Elfiskeriet var da også forrygende. Vi havde 82 havørreder, da vi nåede dambruget.

Karup å og Vorgod å optræder ikke i fangstrapporten for 2016, og det skyldes nok mere medlemmernes manglende lyst til at rapportere, end manglen på fisk. Begge åer har fisket rigtig godt i år, men hvis Viborg Sportsfiskerforenings medlemmer ikke bruger stykkerne, må vi jo overveje at opsige dem.

Årets aktiviteter ved vandene. 
2016 har været præget af heftig aktivitet. 
Vandplejeudvalget har udlagt gydegrus i Lund bæk, Borup bæk og Løvel Møllebæk. Et par af stederne hjalp pensionisterne godt til med udlægningen af grus, men forarbejdet var klaret af vandplejefolkene, som også har kørt det sædvanlige, store program med indfangning af moderfisk, hjælp på dambruget og udsætnig af fisk. Vi har i år udsat ca 48.000 havørreder.

Pensionisterne i OBK har som sædvanlig været flittige. Som nævnt har de bistået med udlægning af grus, derud over har de som sædvanlig udlagt nye broer og repareret og rettet gamle broer op, og som noget nyt er de begyndt at opsætte stenter, så det bliver lettere at komme over de elektriske hegn. 
OBK-erne har sat Karlos hytte i stand med nye sternbrædder og maling inde og ude. Ved samme lejlighed blev der ryddet en hel del træer og buske, der vanskeliggjorde fiskeriet på det øverste stykke af Karlos eng.
OBK-erne har deltaget i udstillinger hos PH og hos JAFI, hvor vi for første gang solgte medlemskaber direkte fra computeren

Endelig har OBK-erne og vandplejefolkene i fællesskab deltaget i den bestandsanalyse, der blev foretaget i Fiskbæk og Jordbro å, og som viste en fin fremgang i ørredbestandene i tilløbene til Fiskbæk å. Det er ikke umuligt, at DTU beslutter, at det nu er slut med udsætnigner i Fiskbæk å og tilløb.
Og hvis det bliver resultatet, er det også slut med udsætninger i Jordbro å, da vi ikke kan producere så få fisk, som der skal bruges der. 

Vi har som sædvanlig kørt Kend din Å arrangementer ved alle åerne, og der var igen fin tilslutning med 16 deltagere ved Simested å som det højeste. 

Sammen med Viborg Fiskeriforening har vi holdt Lystfiskeriets dag på Borgvold med ca 160 børn.

Kommunen har - for statens penge - lavet et vådområde ved Fiskbæk å. Det bliver spændende at se, om det har forringet eller forbedret adgangsforholdene til de ydre strækninger af åen. Jeg forventer ikke, at det kommer til at påvirke fiskeriet i åen, da der ikke skal dannes permanente søer. 

Staten har lavet et tilsvarende vådområde ved Simested å, opstrøms Ålestrup, og det er jeg meget mere betænkelig ved. Det kan give iltsvind og store skader.

Det er lykkedes at komme med i et lille udvalg, hvor repræsentanter landbruget, Danmarks Naturfredningsforening og VSF sammen med kommunen får lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af nye regulativer for åerne omkring Viborg og til at deltage i udvælgelsen af de små vandløb, der skal smides ud af vandplanerne og dermed miste noget af den beskyttelse de har idag. 

Vi har mistet et lille stykke fiskevand ved Skals å, på sydsiden mellem Løvelbro og Jegstrup bro, men det er på et sted, hvor vi i forvejen mangler nogle stykker, og hvor der mig bekendt ikke er nogen der fisker.
Men så har vi også fået nyt fiskevand, så der nu er frit slag på sydsiden hele vejen fra Løvel bro og op til Skravad bæk.

Foreningens tilstand.

Medlemstallet er pænt og det er stigende. Ved årets slutning var vi 635 medlemmer, og det er 30 flere end sidste år, hvor vi også havde en fremgang på ca. 30 medlemmer. Det er ikke så ringe, da vi ved, at mange andre foreninger har tilbagegang i medlemstallet og kæmper med økonomiske problemer. 

Det er nu ikke fordi vi mangler konkurrence med laksevande både øst og vest for os og med en god havørredforening på de øverste dele af Simested å. 
Men vi har i Viborg Sportsfiskerforening 120 km fremragende fiskevand, og det er der ikke mange, der kan hamle op med. Og så kører vi meget aktivt på for at skaffe nye medlemmer. Vi kører kampagner i eftersæsonen, vi gør os kendt på facebook og i aviserne, vi sælger medlemskaber som julegaver og vi stiller op på messer og udstillinger. 

Økonomien kører pænt. Kassereren vil senere forelægge et regnskab, som måske i år har givet et lidt for stort overskud, men det skyldes, at vi har været forskånet for større udgifter i år, det skal nok blive anderledes i 2017. 

Godt og skidt
Arbejdet i pensionistafdelingen og i vand- og fiskeplejen kører som det forhåbentlig er fremgået rigtig godt, så det behøver ingen yderligere kommentarer. 
Men to områder fungerer ikke tilfredsstillende, og det er desværre de sædvanlige to.

Juniorarbejdet ligger stort set stille på grund af mangel på juniorledere. Juniormedlemmer har ligesom alle andre medlemmer ret til at fiske i vore vande og ret til at deltage i foreningens aktiviteter, men der arrangeres i øjeblikket ikke noget særligt for juniorerne. Hvis nogen har lyst til at løfte opgaven, vil bestyrelsen meget gerne høre fra dem.

Fangstrapporten viser nok kun 10-20% af årets fangster, og det er et stort problem, da ingen efterhånden melder sig ind i en forening eller køber dagkort uden først at have kigget på fangstrapporten.
Men mange medlemmer rapporterer slet ikke til fangstrapporten, og andre mener, at fangstrapporten kun er for rekordfisk. 
Det fører på et tidspunkt til mangel på medlemmer og dermed til nogle kontingentforhøjelser, som let kunne have været undgået, og det fører måske også til, at bestyrelsen opsiger noget fiskevand, hvor der tilsyneladende ikke fanges noget.
Den gennemgang af åerne, der indleder denne artikel, er udelukkende skrevet ud fra fangstrapporterne – løse rygter beskæftiger vi os ikke med.

Bestyrelsen oplever ellers, at foreningen kører udmærket. Der er ikke de store problemer, og der er efter vores opfattelse en rimelig aktivitet. At hele bestyrelsen genopstiller til generalforsamlingen er vel det bedste udtryk for, at vi føler, der er styr på situationen.Vi må så håbe, medlemmerne oplever det samme!

Men bestyrelsen og dem der allerede er nævnt gør det ikke alene. Niels har som sædvanlig produceret et flot tidsskrift, Walther har igen holdt forbilledlig orden i vores medlemskartotek og Peter har holdt vores hjemmeside kørende. En stor tak til dem alle tre.

Formanden

Seneste Nyheder


18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen