Fiskekort og medlemskab


Medlemskab

Hvad giver et medlemskab og hvad koster det?

Som du kan læse her på hjemmesiden, kan VSF tilbyde et afvekslende og attraktivt fiskeri i en række midtjyske åer - nogle af Danmarks fineste vandløb.

VSF har tillige et omfattende aktivitetsprogram med mange forskellige tiltag i vores klubhus ved Sønder Mølle ved Sønder sø i Viborg.


Du får Sportsfiskeren tilsendt 7 gange årligt og adgang til en række medlemsfordele som følge af det medlemsskab af Dansk Sportsfiskerforbund, der er indeholdt i medlemskabet i VSF.(Medlemskabet af DSF ville alene koste 550 kr. - men er altså indeholdt i prisen for at blive VSF medlem). Ud over at være medlem af Danmark Sportsfiskerforbund er Viborg Sportsfiskerforening også medlem af Karup Å-sammenslutningen, der varetager de samlede lystfiskerinteresser for alle foreninger ved Karup Å.


Kontingentpriser 2018

Familiekontingent                 kr.     1150,00     

Seniorkontingent (over 24 år)   kr. 995,00      

Ungsomskontingent (18-25 år) kr. 495,00

Juniorkontingent ( 10 - 18 år)   kr. 245,00       

Indmeldelsesgebyr kr. 100,00     


Hvis du også er medlem af en anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund, skal du ikke betale dobbelt medlemskab til forbundet, så du får som senior 395 kr tilbagebetalt fra forbundet sidst på året.


Bemærk at i Viborg Sportsfiskerforening har din ægtefælle/samlever og børn under 18 år gratis medfiskeret i følge med ægtefællen, der er medlem. Der er altså basis for en fisketur for hele familien.


Du kan blive medlem på flere forskellige måder:


Du kan melde dig ind eller få yderlige informationer om medlemsskab ved at sende en mail til kassereren: kasserer@vsf.dk . Kassereren sender dig så materiale om foreningen og et indbetalingskort, som du kan betale over netbank eller i din bank.

Du bedes give følgende oplysninger, som vi skal bruge til at oprette dig som medlem:

Navn, adresse, fødselsdag (og Email-adresse, hvis vi ikke skal bruge den adresse, du skriver fra).


Du kan også her og nu købe dit medlemskab direkte på nettet på adressen www.danskfiskekort.dk  Så kan du starte fiskeriet med det samme.