Info til forældre


Info til forældre.

 

Juniorlederne har nedskrevet nogle få, vigtige principper for deltagelse i juniorfiskernes aktiviteter.


 Forældreansvar:


Som juniorforældre forventes det, at man hjælper VSF-juniorlederne, bidrager med egne erfaringer, hjælper til med kørsel, hjælper med at få ryddet op o.s.v.


Sørger for at juniorerne er klar når de møder op til en fisketur eller klubaften. Det vil sige de er spist af eller har rigeligt mad og drikke med på fisketurene. Rugbrødsmadder, vand, muslibars… ikke kun kage og sodavand.


Sørg for godt fodtøj, hvis der skal vandres langt. Klipklappere og sandaler hører ikke hjemme på en fisketur. Waders er ofte en fordel, men ikke en nødvendighed. Juniorfiskere eller deres ledere kan ikke altid forudsige vind og vejr så tag hellere en trøje for meget med.


Når det er koldt eller meget varmt, forventes det, at juniorerne har det rette tøj med. Det er den voksnes fornuft der bestemmer. En vandtæt fiskejakke er noget af det vigtigste grej.

 

Opførsel:


Som juniorfisker forventes det, at man opfører sig med respekt for hinanden og for den lodsejer som har stillet fiskevand til rådighed. Man er stille og rydder op efter sig selv og evt. andre. Efterlader fiskevandet så uberørt som muligt. Holder sig til stierne, ikke knækker grene eller laver skade på vegetation.


 Sikkerhed:


Som juniorfisker og forældre til juniorfiskere er det vigtigt at forstå, at vi VSF- juniorledere ikke kan holde opsyn med alle børn hele tiden. Derfor skal børnene som udgangspunkt være 12 år for at deltage uden forældre. Dog bliver der sørget for, at der hele tiden er flere juniorfiskere, der fisker sammen. Derfor hviler der et stort ansvar på hver juniorfisker.


Alle kan være uheldige og falde i åen. Alle kan få en krog i fingeren.


Vi prøver naturligvis at undgå uheld, men juniorerne har en udstrakt frihed på ture og ved arrangementer, så VSF kan ikke garantere, at juniorerne ikke kommer ud for uheld. Skulle uheldet være ude, kan vi oplyse at flere af juniorlederne har bestået kurser i førstehjælp.


 DERFOR må vi holde sammen, passe på hinanden, hjælpe hinanden. Hvis nogen ikke skulle være indstillet på det, kan det blive nødvendigt at VSF udelukker vedkommende.


 VIGTIGT…. især i tilfælde af uheld. Sørg altid for at telefonnumre er opdateret.