Tilbage til oversigten


Garn, fredninger og meget mere.............................

Emne oprettet af Jørgen Buch den 10-11-2018 12:00

Nedenfor følger et indlæg, som Steen Christensen egentlig har skrevet til Årsskriftet. Bestyrelsen mener ikke, det er egnet til årsskriftet, så nu kommer det her:
Steen håber på en livlig debat om emnerne, så lad os høre fra jer!

Som de fleste er bekendt med, har vi 10 store og et par mindre åer, som alle ender deres dage i Limfjorden, hvor ca. 20 forskellige foreninger og konsortier har fiskeretten. De har alle det til fælles, at de er afhængige af de vandrende fisk, og alle tørster efter flere fisk.
Alle foreninger har i mange år gjort et kæmpe arbejde i restaurering af de små vandløb med gydebanker, skjulesten m.v. Nu gælder det om at få flere fisk frem til gydepladserne.
Hvis det skal lykkes, skal der styr på garnfiskeriet i hele Limfjorden, vi skal have nogle garnfrie perioder, måske skal fiskesæsonen afkortes med en måned i nogle år.
Hvordan når vi målet?.
Viborg Sportsfiskerforening er en af de foreninger, der har meget vand, så jeg synes, vi bør gå forrest.
Jeg vil foreslå, at Viborg Sportsfiskerforening henvender sig til samtlige formænd for de respektive foreninger om det er muligt at få fælles fodslaw. Det kunne ske på et møde på Sdr. Mølle med eneste punkt på dagsordenen, regulering af garnfiskeriet i Limfjorden (garnfrie perioder)
Jeg tror, man kan blive enige om et udspil, måske man skal have DSF koblet på, man kunne jo invitere dem.
Derefter må man have en audiens hos fiskeriministeren og få fortalt, hvor vigtigt det er for at der fortsat kan drives sportsfiskeri i vore åer.
Steen Christensen

RE: Garn, fredninger og meget mere.............................

Besvaret af Jørgen Buch den 10-11-2018 12:15

Jeg kommer gerne med den første kommentar:
Når vi ikke mener, brevet er egnet til Årsskriftet, er det ikke for at bedrive censur. Årsskriftet er ikke et almindeligt klubblad, men mere et magasin, som skal læses af mange forskellige. Derfor henviser vi debatindlæg til Forum, som er egnet til det.
Steen Christensens indlæg er vi iøvrigt langt hen ad vejen helt enige i.
Men der er faktisk allerede en forening af lystfiskerforeninger ved Limfjorden kørende, vi var selv med til at starte den for 3-4 år siden, og vi skal til årsmøde i Brønderslev den 19. november. Vi indrømmer gerne, at der godt kunne ske mere i den forening, men nu kender vi i det mindste hinanden.
Med hensyn til garnfiskeriet, så fremgik det helt tydeligt af foredraget forleden, at havørrederne har store problemer både ud og ind af Limfjorden. Men selv forskerne er ikke i stand til at sige, om problemet er skarver, sæler, garn, eller dårlig vandkvalitet.
Jeg ser sådan på det, at politiske beslutninger om at ændre forhold kræver solid dokumentation, så der skal flere og mere specifikke undersøgelser til, inden vi får Folketinget og ministeren til at reagere.
Vi forsøger at få forbundet og DTU Aqua til at prioritere undersøgelser i Limfjorden. Ikke for at trække tiden, men fordi det er den eneste vej til målet.

Besvar emne


Dit navn


Din e-mail


Sikkerhed

For at vide om du er et menneske, skal du skrive svaret på regnestykket.


Hvad er fem + fem

Vedhæft billeder (jpg)