02-12-2013


Af Johnny Auchenberg
Dato 02-12-2013
Sted Fiskbæk Å
Art Havørred
Vægt 3.00 kg
Længde 60 cm
Agn Spin

Beskrivelse

At sige at jeg har fanget den på spin. er en vild overdrivelse, men der er kun tre muligheder for at vælge metode, når man opretter. Faktisk har jeg fanget den med linsen på mit kamera, og har derfor slet ikke været i berøring med den. Der er PT. en voldsom aktivitet på gydebankerne. De to fisk på billedet vejer mellem 2 og tre kg., men jeg så også et par basser på 5-7 kg., som kom helt fri af vandet. Tag ud og nyd synet mens i kan.