06-08-2017


Af Vagn Rasmussen
Dato 06-08-2017
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 4.90 kg
Længde 74 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.