08-07-2017


Af Vagn Rasmussen
Dato 08-07-2017
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 0.00 kg
Længde 50 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.