02-07-2017


Af Vagn Rasmussen
Dato 02-07-2017
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 9.20 kg
Længde 89 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.