10-8-2016


Af Vagn Rasmussen
Dato 10-8-2016
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 7.50 kg
Længde 86 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.