8-8-2016


Af Vagn Rasmussen
Dato 8-8-2016
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 3.30 kg
Længde 67 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.