5-8-2016


Af Vagn Rasmussenn bl
Dato 5-8-2016
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 4.20 kg
Længde 73 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.