20-7-2016


Af Vagn Rasmussen
Dato 20-7-2016
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 7.90 kg
Længde 87 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.