03-06-2016


Af Vagn Rasmussen
Dato 03-06-2016
Sted Jordbrugmølle å
Art Havørred
Vægt 4.30 kg
Længde 74 cm
Agn Spin

Beskrivelse

Ingen beskrivelse.