G. Åansvarlige


Å-ansvarlige for Viborg Sportsfiskerforenings fiskevand:

Hvis du har spørgsmål vedr. de enkelte åer, eller hvis du oplever problemer ved fiskevandet eller måske har en god idé, så kan du kontakte den person i bestyrelsen der har ansvaret for den pågældende å:
Vorgod å.


Jørgen Buch

Mail: formand@vvsf.dk

3013 9562


Fiskbæk å.

Johnny Auchenberg
Mail: johnny@vsf.dk
2043 0135
Jordbro å:


Jens Drengsgaard 

Mail: jens@vsf.dk

tlf.:30 48 79 02Karup å:


Flemming Hansen

flemming@vsf.dk

tlf.: 86 87 77 96Simested å:Skals å:

Finn karlson

finn@vsf.dk
tlf.: 86 65 13 32 / 30 26 65 13
Hald sø:

Lars Olesen

lars@vsf.dk

telf. 2448 4052